Standard salgsbetingelser for Græsdal Glass AS

Dersom annet ikke er spesielt nevnt i tilbudsbrevet gjelder følgende betingelser:

1. Tilbud: Tilbudet gjelder i tre -3- måneder fra tilbudsdato. Vi tar forbehold med hensyn til retting av åpenbare feil/feilkalkulasjoner samt store endringer i valutakurs.

2. Ordrebekreftelse: Det er kundens ansvar å kontrollere ordrebekreftelsen. Feil på grunn av manglende kontroll tar vi ikke ansvar for. Dersom De ønsker å foreta endringer i bestillingen må dette meddeles oss skriftlig innen 3 dager fra ordre dato. Kostnader for endringer / rettelser etter denne dato påløper kunden.

3. Betalings betingelser: På alle bestillinger over

kr 15 000,- må det betales 50 % forskudd før ordren blir iverksatt.

4. Leveringstid: Leverings tid er 4 – 8 uker avhengig av produkt, spesifikasjoner på bestillingen og når på året produktet bestilles. Leveringstid kan bli endret på grunn av stort volum hos glassleverandør.

5. Stillas Lift Kranbil: Stillas og eventuelt leie av lift kommer som tillegg. Ved store ordrer eller ordrer med boltefestet rekkverk kommer kranbil som tillegg.

6. Underlag for montasje: Vi tar forbehold om at monteringsunderlaget er tilfredsstillende og at underlaget tåler lastene som påføres av våre produkter. Bestiller må bære kostnadene i forbindelse med eventuelle utbedringer av svakheter og skjevheter i monteringsunderlaget.

7. Produkters begrensninger:

a. Vind: Hvor mye vind produktet tåler er avhengig av fabrikat, størrelse, innfestning, plassering, konstruksjonens utforming i forhold til omkringliggende bebyggelse og topografi, vindretning osv. Bestiller er selv ansvarlig for å følge ”føre var” prinsippet, og selv gjøre seg kjent med produktets begrensninger og anvendingsområder. Ingen av våre konstruksjoner vil være helt vindtette.

b. Snø / takras: NB! Våre produkter er ikke beregnet for snølast.

c. Regn: Ingen av produktene kan garanteres vanntette. Det samme gjelder i overganger mellom våre produkter og andre konstruksjoner, og i overganger mellom våre produkter.

d. Delaminering: Delaminering av glassene blir ikke dekket av Græsdal Glass sin produkt garanti. Hvis glasset leveres med feil kvalitet så vil glassfabrikken erstatte nye glass. Glassfabrikken dekker kostnadene med å skaffe nye glass til oss. Kostnader med å skifte ut glassene dekker ikke Græsdal Glass.

8. Reparasjon/bytte av deler: Ved reparasjon/bytte av deler på gamle produkter vil det kunne forekomme at skruer eller deler vil ta skade ved demontering. Spesielt på produkter som er noen år. Evt. nye deler og ekstra reparasjonstid er ikke inkl. i tilbudet. Forbehold om at delene kan skaffes.

9. Felles bestemmelser: Kunden plikter å sjekke bestemmelser i borettslag/sameie vedrørende bytte til nytt produkt. Det er kundens plikt å informere om alle bestemmelser som gjelder for borettslaget/sameiet

10. Søknadsplikt: I tilfeller hvor det er snakk om produkter som krever søknad for oppsetting er kunden ansvarlig for å sjekke opp og utføre dette. Vi kan bistå kunden i denne prosessen mot et pristillegg.

11. Miljøgebyr: På alle ordrer som inneholder rivning eller deponering tilkommer det et miljøgebyr.

12. Ekspedisjonsgebyr: På alle fakturaer tilkommer det et ekspedisjonsgebyr.

13. Varen: Varen er vår eiendom inntil den er betalt i sin helhet. Dersom fullstendig oppgjør uteblir forbeholder vi oss retten til å stenge driften av anlegget eller demontere produktene inntil dette er oppgjort. Eventuelle tilleggskostnader for dette vil bli belastet kunden.

14. Videre informasjon: For utfyllende informasjon om våre produkter eller begrensninger, ta kontakt eller besøk vår hjemmeside: www.grasdal.no